images-3.jpeg

Oletko kiinnostunut liittymään Osuuskunta Kukkian Kasvattamoon?

Veistämön toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon osuuskunta Kukkian Kasvattamo, jonka omistajajäseniksi kaikki alueen asukkaat tai alueen toimintaa kannattavat ovat tervetulleita. Henkilöjäsenen liittymismaksu on vain 30 €, yritysjäsenen 100 €. Lisäksi vastaanotamme kannatusjäseniä. Lue lisää Osuuskunta Kukkian Kasvattamosta.


Soita Kukkian Kasvattamon puheenjohtajalle (Leena Ilmola-Sheppard 040-5454265) tai täytä tämä lomake saadaksesi ohjeet liittymiseen!

 

Osuuskunta Kukkian kasvattamo – Verstaasta kasvubisnekseksi

Pälkäneen kunnan Luopioisten alueen kehittäminen edellyttää alueen taloudellisen elinvoiman parantamista.  Kestävä taloudellinen toiminta on välttämätöntä alueen palvelujen takaamiseksi ja ehdoton edellytys vetovoiman kehittämisessä uusiin asukkaisiin päin.  


Kukkian kylissä on yrityspotentiaalia. Alueella on sivutoimisia yrittäjiä, ideanikkareita, joilla on pöytälaatikko täynnä tuoteideoita tai nuoria, jotka ovat kiinnostuneita yrittämisestä.  Vuosien 2019-2020 Kukkian kylien kehittämishankkeen kokemusten pohjalta on perustettu uusi yritys, Osuuskunta Kukkian kasvattamo. 


Osuuskunta on voittoa tavoittelematon alueellinen yrityshautomo, joka kehittää ja pilotoi uusia tuote- ja tuotantoideoita ja siirtää onnistuneet ratkaisut uuden yrittäjän kehitettäväksi tai jo olemassa olevan yrityksen kasvavaksi liiketoiminnaksi.  Kukkian kasvattamo voi tarvittaessa tukea alueen yrittäjiä myös järjestämällä koulutusta tai avustaa uuden työvoiman rekrytoimista.  


Kasvattamon perustavassa kokouksessa 28.5. paikalla 10 henkilöjäsentä ja kaksi yritysjäsentä.  Kokous valitsi osuuskunnan ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi FTT Leena Ilmola-Sheppardin ja jäseniksi professori Erkki Kaukosen ja toimitusjohtaja sarjayrittäjä Miika Utoslahden.   


Kasvattamo alkaa pilottiprojektilla, mutta toiveenamme on, että vuonna 2025 yrityksellä on päätoiminen vetäjä, joka tukee ja nopeuttaa paikallisten yritysten kasvua merkittävästi.  Tavoitteenamme on, että Kukkian kasvattamo luo alueen kyliin 5-10 uutta työpaikkaa vuosittain. Tarvittaessa osuuskunta voi vastata esimerkiksi lähtyökeskuksen toiminnasta tai muista alueen elinvoimaa parantavista tehtävistä. Kasvattamo ei toimi yksin, vaan tekee yhteistyötä Luopioisten yrittäjien, Kulttuuriyhdistys Mikkolan navetan, Rautajärven kylien kehittämisyhtiön ja Pälkäneen kunnan kanssa. 

Kasvattamon ensimmäinen pilotti

Osuuskunta Kukkian kasvattamon ensimmäinen projekti on veneveistämön pilotointi Luopioisissa. Kesän aikana on tarkoitus rakentaa 10 perinteistä Käenniemi-mallin mukaista soutuvenettä venemestari Jouko Dehmin johdolla.  Veneveistämö myös järjestää veneenrakennuskurssin alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Lisäksi veistämöstä on tarkoitus kehittää pienimuotoinen matkailukohde, jossa vierailijat voivat seurata perinteistä käsityötä. Veistämön kävijöiden määrää lisätäkseen osuuskunta myy käytettyjä ja uusia työkaluja sekä veneilyvarusteita. Samaan huoneistoon avattiin myös liikuntavälineiden vuokrauspalvelu.  Lisäksi liiketilan eteen perustetaan paikallisen jäätelön myyntipiste ja kodikas muutaman pöydän terassi. 

Onnistunut pilotti pyritään siirtämään yrittäjävetoiseksi, joko siten että veneveistämö toimii ympärivuotisesti tai sen toiminta laajenee sähköveneiden sisustamiseen ja kokoonpanoon.

Kasvattamon muu toiminta

Kasvattamo jatkaa erilaisten rahoitukseen, yrityskonseptin tai tuotteiden kehittämiseen tai markkinointiin liittyvien teematilaisuuksien järjestämistä. Kerran kuussa pidettävät tilaisuudet tarjoavat yrittäjille myös mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja uusien hankeideoiden kehittämiseen. 

Kukkian kasvattamon kokeneet yrittäjät ja asiantuntijat tarjoavat tarvittaessa myös maksutonta asiantuntija-apua erilaisissa käytännön ongelmissa ja auttaa yrittäjää löytämään parasta asiantuntemusta. 


Kasvattamo on myös valmis kehittämään kaikkia tai jotain yritysryhmää palvelevia yhteisiä kehittämishankkeita,  joihin haetaan oma rahoituksensa. 

Annamme mielellämme tarvittaessa lisätietoja.

Osuuskunta Kukkian kasvattamo

Leena Ilmola-Sheppard,

hallituksen puheenjohtaja